Pravila privatnosti

1. Obavijest

Web stranica https://supershopem.store poštuje privatnost posjetilaca svoje internet stranica i brine se o čuvanju tajnosti njihovih podataka. S tim ciljem su izrađena ova Pravila o privatnosti koja se odnose samo na radnje na internet stranici. Prikupljanje, čuvanje i prenos ličnih podataka obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11) koje regulišu zaštitu ličnih podataka, njihov prenos, i sprečavanje neovlaštenog pristupa i upotrebe ličnih podataka.

Ova pravila o privatnosti objašnjavaju kako ćemo postupati s bilo kojim ličnim podacima koje nam isporučujete ili koje prikupljamo od vas. Pažljivo pročitajte ova Pravila o privatnosti jer utiču na vaša zakonska prava.

Ova obavijest s vremena na vrijeme može biti dopunjena ili ažurirana kako bi se pojasnile izmjene u našoj praksi u smislu procesuiranja ličnih podataka ili izmjena u važećem zakonu. Preporučujemo vam da je pažljivo čitate i da redovno provjeravate ovu stranicu kako biste pratili promjene koje eventualno pravimo u skladu s odredbama ove obavijesti.

2. Način prikupljanja ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo uzimati: direktno od vas,  kada vi objavite svoje lične podatke, kada vi preuzmete, instalirate ili koristite bilo koju od naših aplikacija, pri posjeti našoj stranici, kada se registrujete za korištenje naše stranice, aplikacija ili usluga, kada sarađujete s bilo kojom trećom stranom čiji su sadržaji ili oglasi prisutni na našoj stranici ili aplikacijama. Vaše lične podatke možemo dobiti i posredstvom trećih subjekata.

 Prikupljanje ličnih podataka: Mi možemo prikupiti vaše lične podatke putem sljedećih izvora:

 • Podaci koje vi dostavite
 • Podaci dobijeni saradnjom
 • Podaci koje vi objavite
 • Podaci dobijeni putem aplikacije
 • Podaci dobijeni s web-stranica:
 • Detalji o registraciji
 • Sadržaj i informacije vezane za reklame
 • Informacije treće strane

3. Lični podaci koje možemo procesuirati

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke, demografske podatke, vaše kontakt-podatke, bilješku vaših pristanaka / dozvola, informacije o našim stranicama i aplikacijama, informacije o vašoj saradnji s našim sadržajem ili oglasima. bilo kakvo vaše mišljenje o nama koje je nama važno.

Mi možemo procesuirati sljedeće kategorije ličnih podataka o vama:

Lični podaci: ime(na); preferirano ime; fotografija.

Demografske informacije: spol; datum rođenja / dob; državljanstvo; pozdrav; titula i izbor jezika komunikacije.

Kontakt-podaci: adresa, broj telefona, e-mail adresa i detalji o Vašim javnim profilima na društvenim mrežama.

Zabilježeni pristanci / dozvole: bilješke o bilo kojim dozvolama / pristancima koje ste dali navodeći datum i vrijeme, način davanja pristanka i bilo koje informacije vezane za naprijed navedeno (npr. predmet davanja pristanka / dozvole).

Podaci koji se odnose na naše stranice i aplikacije: vrsta uređaja, operativni sistem, vrsta pretraživača, postavke pretraživača, IP-adresa, jezičke postavke, datum i vrijeme povezivanja sa stranicom, statistika upotrebe aplikacije, postavke aplikacije, datum i vrijeme povezivanja na nju, podaci o lokaciji i ostale tehničke informacije vezane za komunikaciju (od kojih neke mogu sadržavati lične podatke); korisničko ime, lozinka, sigurnosni podaci o prijavi, podaci o upotrebi, zbirne statističke informacije.

Sadržaj i podaci iz reklama / oglasa: bilješke vaše posjete našim online oglasima / reklamama i sadržajima, bilješke oglašavanja i sadržaja prikazanih vama na stranicama ili aplikacijama i bilo koja vrsta interakcije koju ste mogli imati s takvim sadržajem ili oglasima, uključujući prelazak i(li) klikove mišem, bilo koje formulare koje popunite (uključujući i formulare čije ispunjavanje ne završite) i bilo koje interakcije na ekranu osjetljivom na dodir.

Mišljenja i stavovi: bilo koje mišljenje ili stav koji izrazite i / ili nam odlučite poslati ili javni postovi nama na društvenim mrežama.

4. Obrada podataka

Obradu podataka vršimo u skladu sa  Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, a na osnovu člana 4. (Principi obrade ličnih podataka), koji glasi:

Kontrolor je obavezan da:

 1. lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način;
 2. lične podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom;
 3. lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe;
 4. obrađuje samo autentične i tačne lične podatke, te da ih ažurira kada je to potrebno;
 5. lične podatke koji su netačni i nepotpuni, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbriše ili ispravi;
 6. lične podatke obrađuje samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni;
 7. lične podatke čuva u formi koja dopušta identifikovanje nosioca podataka ne duže nego što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju;
 8. osigura da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombinuju.

5. Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu?

Svrha rada naše web stranice i društvenih mreža je angažovanje i interakcija s korisnicima i posjetiteljima našeg portala i društvenih mreža. Svakodnevno objavljujemo vijesti, tekstove, video sadržaj i drugo.

Naši kanali na društvenim mrežama također nam omogućavaju dobivanje statistike o posjećenosti stranice i posjetiteljima. Ove informacije prikupljamo i one nam omogućavaju upravljanje našim medijskim sadržajem na učinkovitiji i fokusiraniji način. S tim u vezi, povremeno možemo dobiti informacije o profilima pojedinih korisnika koji lajkaju naše stranice na društvenim mrežama i/ili koriste aplikacije na stranici. To nam omogućava pružanje poboljšanog sadržaja i funkcionalnosti relevantnim korisnicima putem naše web stranice i društvenih mreža.

Kako bismo dodatno poboljšali naš sadržaj, također koristimo informacije prikupljene tokom posjeta naše web stranice i društvenih mreža za izvođenje demografskih i geografskih analiza na temelju tih informacija. Kao rezultat toga, možemo pokrenuti određene oglase na temelju interesa korisnika bez sticanja direktnih saznanja o njihovim identitetima.

Sve prikupljene statistike posjetitelja prosljeđuju nam se samo u anonimnom obliku. Nemamo pristup detaljnijim podacima.

6. Procesuiranje ličnih podataka

Mi imamo pravo procesuirati vaše lične podatke u slučaju kada ste: vi ranije dali svoj jasan pristanak; kad je procesuiranje neophodno za ugovor između vas i nas; kad se takvo procesuiranje zahtijeva važećim zakonima; kad je takvo procesuiranje neophodno u svrhu zaštite vitalnih interesa bilo koje osobe ili kad mi imamo validan i legitiman interes za procesuiranje.

7. Brisanje podataka korisnika

Na zahtjev nosioca podataka, ispraviti, izbrisati ili blokirati podatke za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka. Ukoliko zatražite brisanje podataka mi ćemo podatke izbrisati, također će po zahtjevu nosioca podataka obavijestiti treću stranu kojoj su podaci preneseni o brisanju podataka.

Svi podaci se strogo čuvaju i vi u svakom trenutku može zatražiti brisanje odnosno anonimiziranje svojih podataka. Brisanje podataka možete zahtijevati putem pošte ili e-mailom. Navedene podatke ćete pronaći u poglavlju kontakt podaci.

Čuva lične podatke do opoziva, odjave ili zahtjeva za brisanje u skladu sa zakonskim odredbama.

8. Pružatelji usluga

SupershopEM koristi različite pružatelje usluga i tehnologije trećih strana (npr. Google, Facebook i sl.) koje nam pomažu pružati usluge vezane uz SupershopEM. Neke kompanije koje nam pružaju usluge nalaze se izvan Europske unije. To dopuštamo samo ako smo zadovoljni njihovim stepenom sigurnosti pri zaštiti podataka. Kada nam dajete svoje podatke, imajte na umu da bi se oni mogli prenijeti, pohraniti ili obrađivati na lokaciji izvan EEA odnosno u državama koje ne osiguravaju adekvatne mjere zaštite utvrđene BiH ili EU legislativom.

Pružamo zbirne statističke podatke i uvide koji pomažu ljudima i kompanijama razumjeti kako ljudi reaguju na njihove objave, ponude, stranice i drugi sadržaj na SupershopEM i izvan njega.

9. Osjetljivi lični podaci

Mi ne želimo prikupljati niti na bilo koji način procesuirati vaše osjetljive lične podatke. U slučaju da imamo potrebu za procesuiranjem vaših osjetljivih ličnih podataka u legitimne svrhe radimo to u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).

10. Svrhe u koje možemo procesuirati vaše podatke

Svrhe u koju možemo procesuirati vaše lične podatke, prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11)su sljedeće: pružanje usluga vama, novinarske svrhe, vođenje naših stranica i aplikacija, komunikacija s vama,  provođenje anketa, provođenje istrage gdje je to neophodno, usaglašenost s važećim zakonom, unapređenje naših stranica, aplikacija i usluga.

11. Otkrivanje ličnih podataka trećim stranama

Mi vaše lične podatke možemo otkriti: zakonskim i regulatornim vlastima; našim vanjskim savjetnicima; našim procesorima; bilo kojoj strani ako je neophodno u vezi s legalnim procedurama; bilo kojoj strani ako je to u interesu istrage, otkrivanja ili prevencije krivičnih prekršaja; bilo kojem kupcu našeg posla; bilo kojoj trećoj strani koja pruža oglašavanje, dodatke ili sadržaj koji se koristi na našim stranicama ili lokacijama.

Možemo otkriti vaše lične podatke bilo kojoj osobi unutar SupershopEM, u legitimne poslovne svrhe (uključujući upravljanje našom stranicom i aplikacijama, kao i pružanje usluga vama), u skladu s važećim zakonom.

Ako mi angažiramo treću stranu – procesora za procesuiranje vaših ličnih podataka, taj procesor bit će predmet obavezujućih ugovornih odredbi koje predviđaju procesuiranje samo lične podatke u skladu s našim prethodnim instrukcijama u pisanom obliku, te će se morati primjeniti mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti ličnih podataka, zajedno sa svim dodatnim zahtjevima prema važećem zakonu.

12. Profiliranje podataka

Procesuiranje vaših ličnih podataka može uključiti automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje / oblikovanje podataka u svrhe personaliziranja sadržaja i geografskog sadržaja.

13. Prenos podataka u inostranstvo

Mi možemo prenijeti vaše lične podatke u inostranstvo isključivo u skladu sa odredbama član 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11).

14. Dostavljanje prigovora

Imate pravo podnijeti prigovor na aktivnosti obrade podataka , pred Agencijom za zaštitu ličnih podataka BiH (AZOP BiH). Ukoliko se nalazite na području EU, prigovor možete podnijeti nadležnim regulatornim tijelima za zaštitu ličnih podataka u EU ili AZOP BiH .

15. Sigurnost podataka

Kod osiguravanja sigurnosti podataka striktno se držimo člana 11. alineja 1., 2. i 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11. Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Molimo vas da osigurate da vaši podaci koje šaljete nama budu dostavljeni sigurno.

Podaci koje prikupljamo od vas se čuvaju u bazama kojima upravlja samo SupershopEM

Poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu s ovim Pravilima o privatnosti. Nažalost, prenos podataka preko interneta nije potpuno siguran. Učinit ćemo sve kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ali ne možemo apsolutno garantovati sigurnost podataka koji se šalju na naše stranice; bilo koji prenos je na vašem vlastitom riziku. Onda kada primimo vaše podatke, koristit ćemo stroge postupke i sigurnosne alate kako bismo spriječili neovlašteni pristup podacima i njihovu sigurnost što je najbolje moguće.

Primijenili smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti osmišljene kako bismo zaštitili vaše lične podatke prilikom slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, nedozvoljenog objavljivanja, nedozvoljenog pristupa i ostalih nezakonitih ili nedozvoljenih formi procesuiranja u skladu s važećim zakonom.

Budući da je internet otvoren sistem, prijenos informacija posredstvom njega nije sasvim siguran. Iako ćemo mi primijeniti sve razumne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantirati za sigurnost podataka koje vi prenosite nama koristeći se internetom – bilo koji takav prijenos vi obavljate na vlastiti rizik i odgovorni ste za siguran prijenos vaših ličnih podataka koje nam šaljete.

16. Tačnost podataka

Mi preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani, odnosno obrisani ili ispravljeni ako saznamo da nisu tačni. Tačnost podataka obrađujemo po principu obrade podataka, a na osnovu člana 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11.

Preduzimamo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su:

 • Vaši lični podaci koje mi procesuiramo tačni i – gdje je to potrebno – ažurirani;
 • svi Vaši podaci koje mi procesuiramo, u slučaju da nisu tačni (imajući u vidu svrhu u koju su procesuirani), obrisani ili odmah ispravljeni.
 • S vremena na vrijeme možemo zatražiti od vas da potvrdite tačnost Vaših ličnih podataka.

17. Minimiziranje podataka

Mi preduzimamo sve razumne korake kako bismo ograničili obim vaših ličnih podataka koje procesuiramo samo onoliko koliko je neophodno.

Preduzimamo sve razumne korake kako bismo osigurali da su vaši lični podaci, koje mi procesuiramo, procesuirani samo do nivoa neophodnog u vezi sa svrhom definiranom u ovoj obavijesti.

18. Zadržavanje podataka

Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci zadrže samo onoliko koliko je to neophodno, a u skladu sa članom 4. alijena j) i članom 16. alijena 1.  Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11

Preduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se vaši lični podaci procesuiraju tokom minimalnog perioda neophodnog za svrhu pojašnjenu u ovoj obavijesti.

19. Vaša prava

Pod važećim zakonom vi možete imati više prava, uključujući pravo da: nama ne dostavite svoje lične podatke; pristupite svojim ličnim podacima; zahtijevate ispravku nepravilnosti; osigurate brisanje podataka ili ograničenje njihovog procesuiranja; prigovorite na njihovo procesuiranje; zahtijevate njihov prijenos drugom kontroloru; opozovete / povučete Vaš pristanak; podnesete žalbu nadležnim službama za zaštitu ličnih podataka. Mi od vas također možemo zahtijevati da podnesete dokaz o svom identitetu prije nego što uvažimo navedena prava.

20. Društvene mreže

Tamo gdje je dopušteno prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11, možemo koristiti određene ograničene lične podatke o vama kako bismo ih podijelili s platformama društvenih ili drugih mreža, kao što su Facebook ili Google, radi generiranja potencijalnih kupaca, privlačenja prometa na našu web stranicu  ili drugog načina promovisanja naših usluga ili SupershopEM općenito. Ove se aktivnosti obrade temelje na našem legitimnom interesu za obavljanje marketinških aktivnosti, kako bismo vam ponudili usluge koji mogu biti dijelom vašeg interesa.

SupershopEM ne kontroliše niti nadzire društvene mreže s kojima možemo dijeliti vaše lične podatke. Stoga sva pitanja o načinu na koji se na tim platformama obrađuju vaši lični podaci trebate uputiti prema njima.

21. Kolačići i slične tehnologije

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke primjenom ili čitanjem kolačića i sličnih tehnologija.

Kad posjećujete stranicu ili koristite aplikaciju, možemo koristiti naše kolačiće na vašem uređaju ili čitati kolačiće koji već postoje na vašem uređaju, za što uvijek trebamo vaš pristanak, gdje se to zahtijeva. Koristimo kolačiće kako bismo zabilježili informacije o vašem uređaju i pretraživaču te, u nekim slučajevima, vaše preference i navike pretraživanja. Kolačići obično ne sadrže nikakve podatke koji lično identificiraju korisnika, ali lični podaci koje o vama pohranjujemo mogu biti povezani s podacima koji su pohranjeni i dobiveni od kolačića.

22. Svrha kolačića

U kolačiće koje koristimo ne pohranjujemo osjetljive lične podatke, poput poštanskih adresa, lozinki računa itd.

Kolačići nam pomažu pružati, zaštititi i poboljšati naše proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilagođavanjem i mjerenjem oglasa te omogućavanjem sigurnijeg okruženja. Iako se kolačići koje upotrebljavamo mogu povremeno mijenjati u skladu s poboljšanjima i ažuriranjima, upotrebljavamo ih za sljedeće svrhe:

 • kako bi se sjetili informacija o vama, tako da nam ih ne morate ponovno davati;
 • kako biste mogli ostati prijavljeni, čak i na različitim uređajima;
 • kako bi nam pomogli da shvatimo načine na koje ljudi koriste naše usluge i kako bismo ih mogli poboljšati;
 • da bismo zaštitili vaš korisnički račun i podatke;
 • kolačići nam pomažu prikazivati oglase i davati relevantne preporuke za kompanije i druge organizacije osobama koje bi mogle biti zainteresirane za njihove proizvode, usluge ili ciljeve;
 • kako bi nam pomogli da se prilagodimo i personaliziramo, sjećajući se vaših preferencija i postavki;

Podaci pohranjeni korištenjem kolačića na SupershopEM ne sadrže lične detalje iz kojih bi se mogao utvrditi identitet korisnika.

Korištenje kolačića omogućava i drugim organizacijama da nam pomognu pri analiziranju načina na koji se naša web stranica koristi, mjerenju broja posjetilaca na našoj web stranici i prikazivanja marketinškog materijala.

Koristimo uslugu “Insights” koju nam pružaju društvene mreže za dobivanje anonimnih statističkih podataka o posjetiteljima naših društvenih mreža..

Kada posjetite neku od naših društvenih mreža, mi pohranjujemo odgovarajuću tekstualnu datoteku, poznatu kao kolačić, na vaš krajnji uređaj, koja sadrži korisnički kod koji se može povezati sa svakim posjetom. Ako ste registrirani kao korisnik, ovaj korisnički kod može se povezati s vašim podacima.

23. Direktni marketing

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke kako bismo kontaktirali s vama, nudeći informacije o uslugama koje bi vas mogle zanimati. Vi se možete odjaviti bez naknade, u bilo koje vrijeme.

Možemo procesuirati vaše lične podatke u bilo koje vrijeme putem e-maila, telefona, direktne pošte ili drugih oblika komunikacije kako bismo vam dostavili informacije vezane za usluge koje bi vas mogle zanimati. Ako mi vama pružamo usluge, možemo vam poslati informacije vezane za naše usluge, buduće promocije i ostale informacije koje bi vam mogle biti zanimljive koristeći se kontakt-podacima koje ste nam dostavili, uvijek u skladu s važećim zakonom.

Vi se možete odjaviti s naše promotivne e-mail liste uvijek jednostavnim klikom na link za odjavu, koji je sastavni dio svakog promotivnog e-maila koji šaljemo. Nakon što se odjavite nećemo vam više slati e-poštu, ali bismo i dalje mogli kontaktirati s vama onoliko koliko je to neophodno u svrhu pružanja usluga koje ste tražili.

24. Kontakt podaci

Možete kontaktirati s nama posredstvom pošte ili zvanične e-mail adrese.

Ako imate bilo kakve komentare, pitanja ili nedoumice vezane za bilo koju informaciju sadržanu o ovoj obavijesti ili bilo koja druga pitanja vezana za procesuiranje vaših ličnih podataka od nas ili u naše ime, molimo da se obratite na sljedeću adresu:

E-mail: supershopem@gmail.com

25. Sigurnost

Kontinuirano provodimo i ažuriramo administrativne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Ako znate ili imate razloga vjerovati da su vaši podaci za uspostavu korisničkog računa izgubljeni, ukradeni, zloupotrebljeni ili na drugi način ugroženi ili, u slučaju bilo kakve stvarne povrede ili sumnje na neovlaštenu upotrebu vašeg korisničkog računa, odmah nas kontaktirajte.

26. Izmjene ovih pravila

Ponekad ažuriramo svoja pravila koja se tiču upotrebe kolačića i zaštite osobnih podataka. Ako napravimo važne izmjene, npr. o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ćemo vas. To može biti obavijest, e-mail ili poruka u vašoj aplikaciji.

Privacy Policy

1. Notification

Web site https://supershopem.store is owned by SupershopEM which respects the privacy of the visitors of its websites and cares for keeping their information data. With that in mind, this Privacy policy is made and it pertains only to actions on the internet pages owned by SupershopEM. Gathering, keeping and transferring personal data is done in accordance with the Law on personal data protection of BiH (Official gazette of BiH number 49/06, 76/11 and 89/11) regulating the protection of personal data, their transfer and preventing unauthorised access and use of personal data.

This Privacy policy explains how we will handle any personal data that you give us or that we acquire from you. Read this Privacy policy carefully because they affect your legal rights.

This notification may be added upon or updated in order to clarify changes in our practice when it comes to processing personal data or changes in the current law. We recommend that you carefully read it and regularly check this page in order to follow changes that we eventually may make in accordance with this notification.

2. Method of collecting personal data

We may acquire your personal data: directly from you, when you publish your personal data, when you download, install or use any of our apps, when you visit our webpage, when you register for using our webpage, app or service, when you cooperate with any third party whose content or ads are present on our webpage or apps. Your personal data may be acquired through the mediation of a third party.

 Collecting personal data: We can collect your personal data through the following sources:

 • Data you deliver
 • Data acquired through cooperation
 • Data you publish
 • Data acquired through the app
 • Data acquired from webpages:
 • Details on registration
 • Content and information related to ads
 • Informaion from third party

3. Personal data we can process

We can process your personal data, demographic data, your contact data, notes from your consents/approvals, information on our websites and apps, information on your cooperation with our content or ads. Any kind of opinion you have on us is important to us.

We can process the following categories of personal data of yours:

Personal data: name(s); preferred name; photograph.

Demographic information: sex; date of birth / age; nationality; greeting; title and chosen language of communication.

Contact data: address, telephone number, e-mail address and details on your public profiles on social media.

Noted consents/approvals: notes on any consents/approvals that you gave showing date and time, manner of giving consent and any information related to the aforementioned (e.g. the object of given consent/approval).

Data related to our webpages and apps: type of device, operating system, type of browser, browser settings, IP address, language settings, date and time of connection to webpage, statistics of app usage, app settings, date and time of connection to app, location data and other technical information related to communication (which can contain personal data); username, password, security data on login, usage data, accumulated statistical information.

Content and data from ads: notes on your visits to our online ads and content, notes on ads and content shown to you on our websites or apps and any kind of interaction you might have had with such ads or content, including hovering or mouse clicks, any kind of form you fill out (including forms which you don’t completely fill out and finish) and any other interaction on screen that is touch sensitive.

Opinions and attitudes: any kind of opinion that you express and/or send to us, or public posts to us on social media.

4. Data processing

We process data in accordance with the law on personal data protection of BiH, according to article 4 (Principles of personal data processing), which states:

The controller shall be required to:

a) process personal data fairly and lawfully;

b) process personal data collected for special, explicit and lawful purposes in no manner contrary to the specified purpose;

c) process personal data only to the extent and scope necessary for the fulfilment of the specified purpose;

d) process only authentic and accurate personal data, and update such data when necessary;

e) erase or correct personal data which are incorrect and incomplete, given the purpose for which the data are collected or further processed;

f) process personal data only within the period of time necessary for the fulfilment of the purpose of their processing.

g) keep personal data in the format that allows identification of the data subject for not longer than required for the purpose for which the data are collected or further processed;

h) ensure that personal data that were obtained for various purposes are not combined or merged.

5. What data do we process and for what purpose?

The purpose of our webpage and social media is engagement and interaction with users and visitors of our portal and social media. We publish news, reports, video content and other content on a daily basis.

Our social media channels ensure that we get statistics on visits to our web page and the number of visitors. We collect this data and it enables us to manage our media content in a more effective and focused way. On that note, we may occasionally get information on profiles of certain users which like our social media pages and/or use the app on our page. That enables us to publish better content and make the app more functional to relevant users through our webpage and social media.

To improve our content even more, we also use information acquired through visits to our webpage and social media to conduct demographic and geographic analyses based on that information. As a result, we can publish certain ads based on the interests of those users without directly knowing their identities.

All the acquired data on our visitors are forwarded to us exclusively in anonymous form. We do NOT have access to detailed data.

6. Processing personal data

We have the right to process your personal data in cases where you: clearly gave consent earlier; when the processing is necessary for the contract between you and us; when such processing is necessary by law; when such process is necessary for the purpose of protection of vital interests of any person or when we have valid and legitimate interest for processing.

7. Deleting user data

SupershopEM will, per request of data owner, correct, delete or block data which proves to be falsely stated or processed in a way contrary to law and rules on data processing. If you ask for deletion of data, SupershopEM will delete the data, also on request of data owner notify the third party which might have the data on the deleting of the data.

All data is stored and protected carefully and you can ask us to delete it or to anonymise it at any time. You can ask us to delete it through regular mail or e-mail. This data can be found in the section Contact data.

SupershopEM. keeps the personal data until recall, logout or request for deletion in accordance with law regulations.

8. Service providers

SupershopEM uses various service providers and technologies of third parties (e.g. Google, Facebook etc) which help us to provide services related to SupershopEM Some companies which help us provide services are out of the European Union. We allow that only in case we are satisfied with the level of security we provide in data protection. When you give us your data, bear in mind they could be transferred, saved or processed on a location outside the EEA, in countries which do not provide adequate measures proposed by BiH or EU legislature.

We provide summary statistical data and insights which help people and companies understand how people react to their posts, offers, pages or other content on SupershopEMa nd outside of it.

9. Sensitive personal data

We do not want to collect or in any way process your sensitive personal data. In case we have a need to process your sensitive personal data in a legitimate manner, we do it in accordance with the Law on protection of personal data of BiH (Official gazette of BiH number 49/06, 76/11 and 89/11).

10. Why we may process your data

The purposes why we may process your personal data, according to the Law on protection of personal data of BiH (Official gazette of BiH number 49/06, 76/11 and 89/11) are as follows: giving services to you, journalism purposes, managing our pages and apps, communication with you, conducting polls, conducting investigation where necessary, being in accordance with laws, improving our pages, apps and services.

11. Revealing personal data to third parties

We may reveal your personal data to: lawful and regulatory government; our outside consultants; our processors; any party if necessary regarding legal procedures; any party if it is in the interest of investigation, discovery or prevention of a crime; any buyer of our business; any third party which provides advertising, add-ons or content used on our webpages or locations.

We may reveal your data to any person within SupershopEM, for legitimate business purposes (including managing our page and apps, as well as providing services to you), according to the law.

If we employ a third party – a processor for processing your personal data, they will be the object of binding contractual terms which envisage the processing of personal data in accordance with our previous instructions in written form, and will have to stick to measures of protection of confidentiality and security of personal data, along with additional terms according to the law.

12. Data profiling

Processing your personal data may include automatic decision making, including profiling/formatting data for personalizing content and geographic content.

13. Transferring data abroad

We can transfer your data abroad exclusively in accordance with the propositions of article 18 of the Law on protection of personal data of BiH (Official gazette of BiH number 49/06, 76/11 and 89/11).

14. Delivering objections

You have the right to deliver objections to the activities of data processing by SupershopEM to the Agency for personal data protection of BiH (AZOP BiH). If you are located in EU, you can deliver your objections to the responsible regulatory bodies for personal data protection in EU or AZOP BiH.

15. Data security

In ensuring the security of data we strictly abide by article 11 lines 1, 2 and 4 of the Law on protection of personal data of BiH (Official gazette of BiH number 49/06, 76/11 and 89/11). We implement adequate technical and organizational security measures to protect your personal data. Please, ensure that the data you send us is delivered safely.

The data we acquire from you is kept in bases operated exclusively by SupershopEM.

We will implement all necessary steps to ensure your data is treated securely and in accordance with this Privacy policy. Unfortunately, data transfer over the internet is not 100% safe. We will take all necessary steps to protect your personal data, but we can not absolutely guarantee the security of data you send to our pages; any transfer is done on your own risk. When we accept your data, we will use strict measures and tools to prevent unauthorized access to data and secure it as much as possible.

We have implemented adequate technical and organizational safety measures designed to protect your personal data during accidental or unlawful destruction, loss, change, illicit publishing, access or other unlawfull or unauthorized forms of processing according to the law.

Given the fact that the internet is an open system, data transfer over it is not completely secure. Even though we will conduct all necessary measures to protect your personal data, we can not guarantee the security of data you send us over the internet – any such transfer you are making on your own risk and you are responsible for the safety of personal data you send us.

16. Data accuracy

We undertake all measures to ensure Your personal data is accurate and updated, and deleted or corrected if we find out they are inaccurate. We process data accuracy by the principle of data processing based on the Law on protection of personal data of BiH (Official gazette of BiH number 49/06, 76/11 and 89/11).

We undertake all measures to ensure that:

 • Your personal data we process is accurate and – where necessary – updated;
 • all Your data we process, in case it is not accurate (given the reason why it was processed), will be deleted or immediately corrected.
 • From time to time, we may ask you to confirm the accuracy of Your personal data.

17. Data minimizing

We undertake any reasonable measures to limit the volume of personal data we process to only what is necessary.

We undertake any reasonable steps to ensure that your personal data, that we process, is processed only up to the level necessary regarding the reason defined in this policy.

18. Data retention

We will undertake all reasonable steps to ensure your data is kept only as long as it is necessary, according to the article 4 and article 16 of the Law on protection of personal data of BiH (Official gazette of BiH number 49/06, 76/11 and 89/11).

We will undertake all reasonable steps to ensure your data is processed through a minimal period necessary for the reason explained in this policy.

19. Your rights

Under the current law, you have your rights, such as the right to: not give us your personal data; access your personal data; request a correction of incorrect data; ensure that your data is deleted or processing is limited; appeal to its processing; request its transfer to another controller; recall your approval; appeal to the competent institution for protection of personal data. We may request from you that you give us evidence on your identity before we accept your rights.

20. Social media

Where it is legal according to the Law on protection of personal data of BiH (Official gazette of BiH number 49/06, 76/11 and 89/11), we may use certain limited personal data about you to share with platforms of social media and other networks such as Facebook or Google for the purpose of generating potential buyers, attracting audience to our website or other ways of promoting our services or SupershopEM in general. These activities are based on our legitimate interest for marketing activities, so we can offer you services that can partially be in your interest.

SupershopEM does not control or supervise social media with whom we can share your personal data. All the questions about the way these platforms process your personal data, you should address to them.

21. Cookies and similar technologies

We can process your personal data by implementing or reading cookies and similar technologies.

When you visit the website or use the app, we may use our cookies on your device or read cookies that exist on your device, for which we need your approval, where requested. We use cookies to register information about your device and browser and, in some cases, your preferences and browsing habits. Cookies usually do not contain any data that personally identifies users, but personal data which we store about you may be connected to data saved and acquired from cookies.

22. The purpose of cookies

We do not save sensitive personal data in the cookies we use, like postcodes, passwords etc.

Cookies help us provide, protect and improve our products, through content personalization, adaptation and measurement of ads and providing a safer environment. Even though cookies we use may occassionally change according to improvements and updates, we use them for the following purposes:

 • to remember information about you, so you do not have to give it to us again;
 • so you can stay logged in, even on different devices;
 • so you can help us understand ways in which people use our services, so we can improve them;
 • to protect your user account and data;
 • cookies help us show ads and give relevant recommendations so companies and other organizations can give people what they are interested in, products, services or goals;
 • so you can help us personalize and adapt, remembering your preferences and settings;

Data saved using cookies on SupershopEM does not contain personal data which could reveal the identity of the user.

Using cookies enables other organizations to help us in analyzing the ways our website is used, measure the number of visitors on our website and show marketing materials.

We use the service “Insights” provided by social networks so we can get anonymous statistical data about the visitors of our social media pages.

When you visit any of our social media pages, we store a certain text file, known as a cookie, to your device, which contains a user code which can connect to any visit. If you are registered as a user, this user code can connect to your data.

23. Direct marketing

We can process your personal data to contact you, offering information about services you might be interested in. You can log off with no charge, at any moment.

We can process your personal data at any given time through e-mail, telephone, direct mail or other forms of communication so we can give you information relating services you might be interested in. If we give you services, we may send information related to our services, future promotions and other information you might find interesting, using contact data you gave us, always in accordance with the law.

You may sign off of our promotional e-mail list at any time with one click on a link, which is contained in every promotional e-mail we send. After you sign off, we will not send you any more e-mail, but we might contact you as much as necessary for the services you asked us to provide.

24. Contact data

You can communicate with us using mail or our official e-mail address.

If you have any comments, questions or dilemmas about any information contained in this policy or any other questions about processing of your personal data by us or on our behalf, please contact the following address:

E-mail: supershopem@gmail.com

25. Safety

We continuously undertake and update administrative, technical and physical safety measures so we can protect your data from unauthorized access, loss, destruction or change. If you know or have reason to believe your data on your user account has been lost, stolen, misused or in any way jeopardized or, in case of any real harm or suspicion of unlawful use of your user account, contact us immediately.

26. Changes to these rules We sometimes update our rules regarding cookies and personal data protection. If we make these changes, for example on the way we use your personal data, we will let you know. It can be a notifiacion, e-mail or a message in your app.